การสัมมนานานาชาติ “บทบาทของสันติภาพในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันสันติภาพโลก 21 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนานานาชาติในหัวข้อ  “บทบาทของสันติภาพในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” 
การสัมมนานานาชาติ “บทบาทของสันติภาพในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” - ảnh 1 นาย อวงจูลิว รองประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะกรรมการสันติภาพเวียดนาม

ในการนี้ นาย อวงจูลิว รองประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะกรรมการสันติภาพเวียดนามได้ยํ้าว่า ปัญหาสิทธิมนุษยชนคือปัญหาระดับโลก เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นความปรารถาของมนุษยชาติและมาจากผลการต่อสู้ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ในเวียดนาม สิทธิมนุษยชนได้ถูกระบุในเอกสารกฎหมายต่างๆ รวมถึงรัฐธรรมนูญปี 2013 พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามกำลังอยู่ในยามสันติและมีความปรารถนาว่า จะมีบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อสร้างสรรค์และปกป้องประเทศ ดังนั้น การรักษาความมั่นคงและสันติภาพคือหน้าที่อันดับแรกของเวียดนาม

ที่ประชุมได้ยํ้าถึง 3 ประเด็นหลัก คือ สันติภาพคือหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและมีบทบาทที่สำคัญพิเศษต่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความท้าทายในภูมิภาคและโลกในการคํ้าประกันสันติภาพและสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการผลักดันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมสันติภาพ ในปัจจุบันจากวิธีการเข้าถึงปัญหาบนพื้นฐานของสิทธิสันติภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด