การสัมมนาบทบาทของสภาแห่งชาติในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ณ จังหวัดหวิงฟุก ได้มีการจัดการสัมมนา “บทบาทของสภาแห่งชาติในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐ”
การสัมมนาบทบาทของสภาแห่งชาติในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐ - ảnh 1 ภาพการสัมมนา (VNA)

ในการนี้ นาย ฝุ่งก๊วกเหี่ยน รองประธานสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า ในเวลาที่ผ่านมา งานด้านการต่างประเทศของรัฐได้มีส่วนร่วมธำรงบรรยากาศสันติภาพและ เสถียรภาพที่เอื้อให้แก่การพัฒนาประเทศ และการกระชับความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศที่สำคัญๆให้พัฒนาเข้าสู่ส่วนลึก จริงจังและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของเวียดนามต่อประชาคมโลก ซึ่งในนั้น กิจกรรมการต่างประเทศของสภาแห่งชาติถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกิจกรรมการต่างประเทศของพรรคและรัฐ สนับสนุนแนวทางการทูตของรัฐและผลักดันกิจกรรมการทูตประชาชน มีส่วนร่วมที่สำคัญในการปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของเวียดนาม

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือถึงสถานการณ์โลกและภูมิภาคในปัจจุบัน บทบาทของหน่วยงานต่างๆของสภาแห่งชาติในการปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของรัฐ แนวทางส่งเสริมบทบาทของสภาแห่งชาติในกิจกรรมการต่างประเทศของรัฐ งานด้านนิติบัญัติและการตรวจสอบการปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สนับสนุนกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด