การสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคกลางและเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่21กรกฎาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคกลางและเขตเตยเงวียนครั้งแรกภายใต้หัวข้อ“บทเรียนและประสบการณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ”เพื่อหารือและแสวงหามาตรการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหาร การอนุรักษ์และการพัฒนาระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในภูมิภาค

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับความสนใจในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ แรงกดดันจากการท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ทาบทามฝ่ายต่างๆเพื่อเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สอดคล้องกับอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด