การสัมมนาเกี่ยวกับความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนและความท้าทายในการเดินเรือในทะเลตะวันออก

(VOVworld)-สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของไทย หรือ ISIS ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์เอเชียของอินเดีย หรือ CASS จัดการสัมมนาเกี่ยวกับความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนและความท้าทายในการเดินเรือในทะเลตะวันออกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การสัมมนาเกี่ยวกับความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนและความท้าทายในการเดินเรือในทะเลตะวันออก - ảnh 1
ดร. หวอซวนวิง ตัวแทนของเวียดนามอ่านรายงานเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงในการเดินเรือในทะเลตะวันออก (Photo: baolangson.vn)

(VOVworld)-วันที่ 20 มิถุนายน สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของไทย หรือ ISIS ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์เอเชียของอินเดีย หรือ CASS จัดการสัมมนาเกี่ยวกับความสามัคคีในกลุ่มอาเซียนและความท้าทายในการเดินเรือในทะเลตะวันออกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วัตถุประสงค์ของการสัมมนาคือเพื่อแสวงหามาตรการทางนิตินัยเพื่อแก้ไขความท้าทายในการเดินเรือในทะเลตะวันออกอย่างสันติ โดยมีนักวิชาการจากประเทศอาเซียน จีน อินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วม  ในการนี้ ดร. หวอซวนวิง ตัวแทนของเวียดนามได้ยํ้าว่า ในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศอาเซียนได้พยายามแสวงหามาตรการแก้ไขการพิพาทในทะเลตะวันออกอย่างสันติ ซึ่งอาเซียนควรมีความสามัคคีกันในการแสดงทัศนะต่อการพิพาทในทะเลตะวันออกและการพิพาททางทะเลต้องได้รับการแก้ไขผ่านมาตรการสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากล ที่ประกอบด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี 1982  แถลงการณ์และหลักการต่างๆที่อาเซียนและจีนได้ลงนามกัน ประเทศอาเซียนควรมีเสียงพูดเดียวกันในปัญหาดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกัน รวมทั้งควรผลักดันกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออก หรือ COC เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด