การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับกำแพงแทงเจียมและภาษาก๊วกหงือ

(VOVworld) – วันที่24สิงหาคม ได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับกำแพงแทงเจียมและภาษาก๊วกหงือ ณ อ.เดี๋ยนบ่าน จ.กว๋างนาม โดยบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เน้นหารือเพื่อทำความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางยุทธศาสตร์ของกำแพงแทงเจียมในการพัฒนาของเขตปกครองด่างจองและการริเริ่มพัฒนาภาษาก๊วกหงือ ส่วนร่วมที่สำคัญของนักบวชชาวตะวันตก

การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับกำแพงแทงเจียมและภาษาก๊วกหงือ - ảnh 1
(VOVworld) – วันที่24สิงหาคม ได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับกำแพงแทงเจียมและภาษาก๊วกหงือ ณ อ.เดี๋ยนบ่าน จ.กว๋างนาม โดยบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เน้นหารือเพื่อทำความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับบทบาทและฐานะทางยุทธศาสตร์ของกำแพงแทงเจียมในการพัฒนาของเขตปกครองด่างจองและการริเริ่มพัฒนาภาษาก๊วกหงือ ส่วนร่วมที่สำคัญของนักบวชชาวตะวันตก โดยเฉพาะ Francisco de Pina และ Alexandre de Rhodos ตลอดจนบทบาทของภาษาท้องถิ่นในเขตซื้อกว๋างในการคิดค้นภาษาก๊วกหงือ นายเยืองจูงก๊วก เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์เวียดนามเผยว่า การสัมมนานี้ได้สร้างนิมิตหมายที่สำคัญในการวิจัยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกำแพงแทงเจียมและบทบาทที่มีต่อชีวิตการเมืองและสังคม กลาโหมและเศรษฐกิจของเขตปกครองด่างจอง นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดบทบาทการเป็นถิ่นที่ให้กำเนิดภาษาก๊วกหงือในเวียดนาม

ตามข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้น เมื่อปี1602 พระเจ้า เหงวียนหว่างได้ประกาศจัดตั้งกพแพงแทงเจียม ที่อ.เดี๋ยนบ่าน จ.กว๋างนาม ซึ่งเป็นเมืองเอกแห่งที่สองของเขตปกครองด่างจอง ที่นี่เคยเป็นฐานทัพเรือที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถรบชนะกองทัพจากเนเธอแลนด์เมื่อปี1644และการรบของกองกำลังตริงอีก7ครั้ง และตั้งแต่ปี1617-1625  ณ กำแพงแทงเจียมนี้ บาดหลวง Francisco de Pina ได้เรียนภาษาเวียดนามและเผยแพร่ศาสนาด้วยภาษาเวียดนามพร้อมทั้งได้สอนภาษาเวียดนามให้นักบวชชาวฝรั่งเศสและชาวโปรตุเกต ตลอดจนได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาเวียดนามในสมัยนั้นที่ใช้ตัวอักษรคล้ายภาษาจีนมาเป็นภาษาที่ใช้ตัวอักษรภาษาลาติน.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด