การสัมมนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกในอินเดีย

(VOVworld) – ได้มีการจัดการสัมมนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับปัญหาในทะเลตะวันออก โดยมีบรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียและต่างประเทศ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เอกอัคคราชทูตเวียดนาม อุปทูตไทย พร้อมเจ้าหน้าที่นักการทูตของหลายประเทศประจำอินเดียเข้าร่วม

การสัมมนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกในอินเดีย  - ảnh 1
นาย ตนซิงแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดีย (คนที่หนึ่งจากซ้าย) เข้าร่วมการสัมมนา (Photo: baotintuc.vn)

(VOVworld) – วันที่ 15 กรกฎาคม ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้มีการจัดการสัมมนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับปัญหาในทะเลตะวันออก โดยมีบรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดียและต่างประเทศ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เอกอัคคราชทูตเวียดนาม อุปทูตไทย พร้อมเจ้าหน้าที่นักการทูตของหลายประเทศประจำอินเดียเข้าร่วม ในการนี้ ได้มีการนำเสนอบทความหลายฉบับเกี่ยวกับปัญหาในทะเลตะวันออก เช่น จุดยืนและปฏิกิริยาของอินเดียต่อสถานการณ์ในทะเลตะวันออก การพิพาทในทะเลตะวันออกและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมอาเซียนกับจีน นโยบายด้านการปรับสมดุลของสหรัฐและผลกระทบต่อสถานการณ์ในทะเลตะวันออก ทะเลตะวันออกและการควบคุมการพิพาทในอนาคต โดยการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้เน้นหารือถึงการเคลื่อนไหวล่าสุดในทะเลตะวันออกหลังคำวินิจฉัยของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ หรือ พีซีเอ ณ กรุงเฮก ซึ่งถือเป็นคำวินิจฉัยทางประวัติศาสตร์ที่ปฏิเสธการประกาศอธิปไตยเหนือเขตทะเลตะวันออกของจีน นอกจากนี้ นักวิชาการบางคนยังได้แสดงความเห็นว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวของพีซีเอ เพราะคำวินิจฉัยนี้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพิพาทบนพื้นฐานของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล หรือ UNCLOS ปี 1982 ในการนี้ นาย ตนซิงแถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินเดีย ได้ยืนยันว่า เวียดนามชื่นชมคำวินิจฉัยของพีซีเอ อีกทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธี รวมทั้งมาตรการทางการทูตและนิตินัย ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงตามกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินเรือและการเดินอากาศในเขตทะเลตะวันออก. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด