การสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจเอเปก

(VOVworld) – กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจในปีเอเปก 2017 โดยจะมีผู้แทน 500 คนจาก 21 เศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทและองค์กรใหญ่ๆเข้าร่วม

การสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจเอเปก - ảnh 1
การสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจเอเปก

(VOVworld) – วันที่ 10 เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจในปีเอเปก 2017 โดยจะมีผู้แทน 500 คนจาก 21 เศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทและองค์กรใหญ่ๆเข้าร่วม และหารือในประเด็นหลัก 3 ข้อ ประกอบด้วย ผลักดันความเสมอภาคทางเพศเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความคิดสร้างสรรค์ของสถานประกอบการที่บริหารโดยสตรีและลดช่องว่างทางเพศในการพัฒนาแหล่งบุคลากร

ในที่ประชุม ผู้แทนได้เสนอให้รัฐมีนโยบายที่เปิดกว้างมากขึ้นต่อการใช้แรงงานสตรีของสถานประกอบการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการที่บริหารโดยสตรี ส่วนนักธุรกิจสตรีก็ต้องพยายามเรียนรู้ต่อไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด