การสัมมนา “กฏหมายการทำประชาพิจารณ์-ปัญหาทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง”

(VOVworld) – นี่เป็นการสัมมนาที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนับสนุนการร่างกฏหมายการทำประชาพิจารณ์ซึ่งสมาคมนักฏหมายเวียดนามเป็นผู้เรียบเรียง

การสัมมนา “กฏหมายการทำประชาพิจารณ์-ปัญหาทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง” - ảnh 1
การสัมมนา “กฏหมายการทำประชาพิจารณ์-ปัญหาทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง”

(VOVworld) – “กฏหมายการทำประชาพิจารณ์-ปัญหาทางทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง” คือหัวข้อของการสัมมนาซึ่งจัดโดยสมาคมนักฏกหมายเวียดนามที่มีขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นี่เป็นการสัมมนาที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนับสนุนการร่างกฏหมายการทำประชาพิจารณ์ซึ่งสมาคมนักฏหมายเวียดนามเป็นผู้เรียบเรียง การทำประชาพิจารณ์คือกฏระเบียบของสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสำรวจความคิดเห็นของประชามติแต่อยู่ในระดับสูงกว่าซึ่งหลายประเทศกำลังประยุกต์ใช้เหมือนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ที่ประชุมได้เน้นตีความลักษณะ เนื้อหาและความต้องการในการทำประชาพิจารณ์ แนวคิดโฮจิมินห์ ทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐเวียดนามเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์ รูปแบบประชาธิปไตยในการทำประชาพิจารณ์ บทบาทของรัฐสภาในการทำประชาพิจารณ์ การเลือกตั้ง การทำประชาพิจารณ์และการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร. Lê Minh Tâm อุปนายก เลขาธิการสมาคมนักฏหมายเวียดนามได้ชี้ชัดว่าการทำประชาพิจารณ์เป็นระเบียบการที่เกิดขึ้นและพัฒนาพร้อมกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นคุณค่าที่ประชาชนสร้างสรรค์ในกระบวนการปฏิบัติอำนาจรัฐ การสร้างสรรค์และปฏิบัติกฏหมายและปฏิบัติกระบวนการประชาธิปไตยชีวิตสังคม การทำประชาพิจารณ์คือรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง คือวิธีการเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติสิทธิอำนาจของตน”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด