การสัมมนา “รักษาเอกราชและการเป็นตัวของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

20 เมษายน 2560 - 18:33:35

การสมมนา "รกษาเอกราชและการเปนตวของตวเองในการผสมผสานเขากบกระแสโลก" hinh 0
ภาพการสัมมนา

(VOVworld) - การยืนหยัดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่อิสระและเป็นตัวของตัวเองในกระบวนการผสมผสานคือปัจจัยที่สำคัญที่บรรดานักวิชาการได้ยํ้าถึงในการสัมมนา “รักษาเอกราชและการเป็นตัวของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน ณ กรุงฮานอย  โดยบรรดานักวิชาการได้ยืนยันว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือความมีอิสระและการเป็นตัวของตัวเองเป็นปัจจัยที่เสมอต้นเสมอปลายและมีลักษณะชี้ขาดในภารกิจการปฏิวัติเวียดนาม ซึ่งในสภาวการณ์ในปัจจุบัน การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกคือช่องทางเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ถ้าหากขาดความมั่นใจและความเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเพื่อแปรความท้าทายเป็นโอกาสและพลังที่เข้มแข็ง ก็จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเพื่อรักษาเอกภาพและการเป็นตัวของตัวเอง ก่อนอื่น ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแสวงหาตลาดรองรับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกินจด้วยตนเอง  นอกจากนี้ ในสภาวการณ์โลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน การยืนหยัดแนวทางการพัฒนาที่อิสระและเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist