การสร้างสรรค์กรุงฮานอยที่มีอารยธรรมและทันสมัยมากขึ้น

(VOVworld) – ที่ประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยครั้งที่ 15 วาระปี 2010-2015 ตัดสินใจเป้าหมายหน้าที่สร้างสรรค์และพัฒนาเมืองหลวงในช่วงปี2015-2020 

 การสร้างสรรค์กรุงฮานอยที่มีอารยธรรมและทันสมัยมากขึ้น - ảnh 1
พรรคสาขากรุงฮานอยตั้งใจสร้างสรรค์กรุงฮานอยมีอารยธรรมและทันสมัยมากขึ้น

(VOVworld) – การประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยครั้งที่ 16 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายนและการประชุมเตรียมการจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม ตามกำหนดการ ที่ประชุมจะประเมินการปฏิบัติมติต่อที่ประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยครั้งที่ 15 วาระปี 2010-2015 ตัดสินใจเป้าหมายหน้าที่สร้างสรรค์และพัฒนาเมืองหลวงในช่วงปี2015-2020 เลือกคณะผู้บริหารพรรคสาขากรุงฮานอยสมัยที่ 16 หารือถึงเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และเลือกคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 การประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยคือกิจกรรมทางการเมืองที่มีความหมายสำคัญ เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจเพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหาร พลังในการต่อสู้ของพรรคสาขา ส่งเสริมพลังของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ระดมพลังทุกแหล่ง ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอย่างสมบูรณ์และพร้อมเพรียง สร้างสรรค์กรุงฮานอยที่สวยงาม มีอารยธรรมและทันสมัยมากขึ้น ในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามก่อนการประชุม นาย ฝ่ามกวางหงิ สมาชิกกรมการเมืองและเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้เผยว่า “ในวาระ5ปีข้างหน้า คาดว่ากรุงฮานอยจะปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดด 1คือพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมทั้งในเขตตัวเมืองและเขตชนบทให้มีความทันสมัย 2 คือฮานอยถือการปฏิรูประเบียบราชการคือก้าวกระโดด สร้างสรรค์ระเบียบวินัยให้แก่ตัวเมือง วิถีชีวิตและการปฏิบัติแบบผู้ดีของชาวฮานอย 3คือฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ให้การศึกษาเกียรติประวัติวัฒนธรรมหลายพันปีและอารยธรรมชาวฮานอยเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของคนและวัฒนธรรมเวียดนามในขณะที่ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างขวางมากขึ้น”
ควบคู่กับการส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุ ฮานอยกำลังแสวงหาก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรมและสังคมอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด