การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - “การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย”คือหัวข้อของการสัมมนาเชิงวิชาการเมื่อเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย โดยมีนักวิชาการ นักวิจัยและผู้บริหารวัฒนธรรมทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย - ảnh 1 สตรีชนเผ่าไทในชุดพื้นเมือง (VNA)

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า ความท้าทายในปัจจุบันคือเชื่อมโยงการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของประชาชนชนกลุ่มน้อยกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเพื่อสามารถปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่เน้นการทำมาหากินของประชาชน ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจถึงช่างศิลและศิลปินอาวุโสชนกลุ่มน้อยเพื่อส่งเสริมบทบาทของพวกเขาในชุมชน ศ.ดร.ลิวเจิ่นเตียว ประธานสมาคมมรดกวัฒนธรรมเวียดนามได้เผยว่า“ต้องอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิติลในการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเพื่อแนะนำและประชาสัมพัน์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชนชนกลุ่มน้อยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลก”

บรรดาผู้แทนยังได้เสนอให้ยกระดับคุณภาพการอบรมบุคลากรในท้องถิ่นและต้องค้ำประกันความเป็นเอกภาพในความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด