การเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14

(VOVworld) – แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14ในเบื้องต้น

การเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 - ảnh 1
นายเหงียนเถียนเญินกล่าวปราศรัยในการประชุม

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 17 มีนาคม ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14ในเบื้องต้น โดยในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายเหงียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า จากผลการเจรจาทางการเมืองครั้งแรก สำนักงานและองค์การส่วนกลางสามารถประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรัฐสภาตามขั้นตอนระเบียบและเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งยืนยันว่า  “การประชุมเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เป็นเนื้อหาที่สำคัญของกระบวนการเตรียมพร้อมให้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ในที่ประชุม ผู้แทนได้เสนอรายชื่อเบื้องต้นของผู้ลงสมัครที่ได้รับการเสนอจากสำนักงาน องค์กรและหน่วยงานส่วนกลางตามกฎหมายการเลือกตั้งรัฐสภาและกฎหมายสภาประชาชน การประชุมครั้งนี้ยังมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของสมาชิกรัฐสภาซึ่งตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงใหม่องค์การและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 14”
ที่ประชุม ได้มีการอนุมัติรายชื่อผู้ลงสมัครเบื้องต้นด้วยเสียงสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็น ในขณะเดียวกัน ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศก็จัดการเจรจาทางการเมืองครั้งที่ 2 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครเบื้องต้นที่เข้าร่วมการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนจังหวัดวาระปี 2016-2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด