การเจรจาระดับสูงระหว่างเวียดนามกับฮังการี

(VOVworld) – ประธานรัฐสภาเวียดนามเหงียนถิกิมเงินได้เจรจากับประธานรัฐสภาฮังการี Laszlo Kover 

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนประเทศฮังการีอย่างเป็นทางการ วันที่ 10 เมษายน ณ กรุงบูดาเปสต์ ประธานรัฐสภาเวียดนามเหงียนถิกิมเงินได้เจรจากับประธานรัฐสภาฮังการี Laszlo Kover โดยยืนยันว่า เวียดนามสนุบสนุนฮังการีสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี 2017-2019 ส่วนประธานรัฐสภาฮังการีได้ย้ำว่า ฮังการีถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2010 และเสนอให้ทั้งสองฝ่ายขยายความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าในเวลาข้างหน้า

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกับแผนความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้งมากตรการขยายการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจ การค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ส่วนเวียดนามได้เสนอให้ฮังการีขยายการลงทนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแปรรูปอาหาร การผลิตปุ๋ยชีวะภาพและพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ร่วมมือเฝ้าติดตามและผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือที่ได้รับการลงนามระหว่างสองประเทศ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด