การเจรจาระดับสูงเวียดนาม-ศรีลังกา

(VOVworld) - นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเห็นพ้องที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้สายการบินของทั้งสองประเทศเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกัน ประสานงานอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมผลักดันอาเซียนและสมาคมร่วมมือภูมิภาคเอเชียใต้หรือ SAARC ขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงในทุกด้านเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในเอเชีย 
การเจรจาระดับสูงเวียดนาม-ศรีลังกา - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 17 เมษายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานในพิธีต้อนรับนาย รานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกาและภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก
หลังพิธีต้อนรับ นาย เหงวียนซวนฟุกและนาย รานิล วิกรมสิงเห ได้เจรจากัน โดยนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า การเยือนเวียดนามของนาย รานิล วิกรมสิงเห จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่าง 2 ประเทศ
วัตถุประสงค์ของการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีศรีลังกาคือเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน โทรคมนาคม การเพาะปลูก การแปรรูปสัตว์นํ้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจนถึงปลายปี 2016 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่าง 2 ประเทศบรรลุกว่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ปัจจุบัน ศรีลังกามี 15 โครงการลงทุนที่กำลังได้รับการปฏิบัติในเวียดนาม
นายกรัฐมตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการเมืองและการทูตผ่านการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างพรรค รัฐ รัฐบาล รัฐสภาและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน อีกทั้งให้คำมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคง กลาโหม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขผลเสียหายจากสงครามและการเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้สายการบินของทั้งสองประเทศเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกัน ประสานงานอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมผลักดันอาเซียนและสมาคมร่วมมือภูมิภาคเอเชียใต้หรือ SAARC ขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงในทุกด้านเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในเอเชีย ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก การเดินเรืออย่างเสรี การบิน การแก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติที่สอดคล้องกับกฎหมายสากล

การเจรจาระดับสูงเวียดนาม-ศรีลังกา - ảnh 2
การเจรจาระหว่างสองฝ่าย

หลังการเจรจา นายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแผนความร่วมมือด้านการเกษตรระยะปี 2017 – 2019และข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระยะปี 2017 – 2021
ในการพบปะกับสื่อมวลชนหลังการเจรจา ท่าน เหงียนซวนฟุกได้ย้ำว่า เวียดนามและศรีลังกาเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่กว้างลึกในด้านใหม่ๆ“เวียดนามและศรีลังกาควรผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม ตลอดจนการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านการเกษตร เพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการของเวียดนามและศรีลังกาในการประกอบธุรกิจ ปฏิบัติข้อตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ตลอดจนด้านที่ส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะพลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบิน การท่องเที่ยว การศึกษาและฝึกอบรม รวมทั้งด้านใหม่ๆที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจ เช่นโทรคมนาคมและการผลิตและจำหน่ายนม”
ส่วนในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้เข้าพบท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศและนาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา ต่อจากนั้น ในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ภริยาและคณะผู้แทนศรีลังกา.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด