การเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างเวียดนาม-ไทย

(VOVworld) – ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมการเยือนระดับสูง การปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ไทยในช่วงปี 2014-2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

 การเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างเวียดนาม-ไทย - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเวียดนามและไทย (nguyentandung.org)

(VOVworld) – โดยคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย วันที่ 23 กรกฎาคม ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังพิธีต้อนรับ นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ได้มีการเจรจากันและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่3
ในการเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาของแต่ละประเทศโดยท่าน เหงียนเติ๊นหยุงได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการธำรงและพัฒนาสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้านบนเจตนารมณ์แห่งหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยอยู่เสมอ สนับสนุนให้ไทยมีบทบาทและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ส่วนนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุกด้านมีประสิทธิภาพและจริงจังมากขึ้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกันว่า จะวางแนวทางความร่วมมือใหญ่ๆในเวลาที่จะถึงเพื่อทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ไทยมีความลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับด้านการเมือง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามไทยในช่วงปี 2014-2018 เป็นอย่างดี ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันในการขยายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศ ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

 การเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างเวียดนาม-ไทย - ảnh 2
การเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ(nguyentandung.org)

นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศยังหารืออย่างกว้างลึกเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาคที่ต่างให้ความสนใจ พร้อมทั้งยืนยันอีกครั้งถึงจุดยืนที่ถูกระบุในแถลงการณ์ร่วมของประธานการประชุมผู้นำอาเซียน 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียเมื่อเดือนเมษายนปี 2015 ยืนยันถึงคำมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดและกับประเทศอาเซียนอื่นๆเพื่อผลักดันการแปรเป้าหมายจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปลายปี 2015 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและในระยะต่อไป พร้อมทั้งธำรงบทบาทเป็นผู้นำและศูนย์กลางของอาเซียนในปัญหายุทธศาสตร์ในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความจำเป็นของการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค้ำประกันการปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ธำรงและผลักดันความไว้วางใจระหว่างกัน ใช้ความอดกลั้น ไม่ใช้หรือข่มขู่ใช้ความรุนแรง แก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติ สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ผลักดันการสนทนาและการทาบทามเพื่อบรรลุหลักปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว

 การเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างเวียดนาม-ไทย - ảnh 3
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทย (nguyentandung.org)

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับต่างๆ ประกอบด้วย แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 บันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านแรงงาน บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดลองอาน ประเทศเวียดนามกับจังหวัดตราด ประเทศไทย บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดกอนตุมกับจังหวัด อุบลราชธานี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ทั้งสองฝ่ายได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงและผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 และออกแถลงณ์ข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเยือน
ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมการเยือนระดับสูง การปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ไทยในช่วงปี 2014-2018อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง การขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนทำให้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม สังคมและการศึกษามีความลึกซึ้งมากขึ้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านยังหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจ ชื่นชมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสองประเทศในฟอรั่มภูมิภาค เห็นพ้องในการขยายความร่วมมือในฟอรั่มนี้ โดยเฉพาะในอาเซียน แสดงความยินดีเกี่ยวกับผลการเยือนที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการขยายสัมพันธไมตรีและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการธำรงพลังขับเคลื่อนในความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ.

 การเจรจาและการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างเวียดนาม-ไทย - ảnh 4
นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ในการกล่าวปราศรัยในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้เผยว่า “จนถึงขณะนี้ ไทยเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอาเซียน ปี 2015 มีความเป็นไปได้สูงที่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างสองประเทศจะบรรลุ 1 หมื่น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13-15 เมื่อเทียบกับปี 2014 ดังนั้น จนถึงปี 2020 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนจะสามารถบรรลุ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน ไทยกำลังอยู่อันดับที่ 10 ในจำนวน 103 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนประมาณ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เวียดนามจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักลงทุนไทยประสบความสำเร็จในการลงทุนในเวียดนามให้ประสบความสำเร็จและหวังว่า ไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนามในอนาคต”
ในโอกาสนี้ ท่าน เหงียนเติ๊นหยุงและภริยาพร้อมกับพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชาและภริยาได้ไปเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าศิลปะหัตถกรรมและเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทย.

แถ่งจูง-ผู้สื่อข่าวของวีโอวี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด