การเจรจา “การเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเจรจา “ความร่วมมือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร” ระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับกระทรวงการเกษตรเนเธอร์แลนด์ 
การเจรจา “การเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์ - ảnh 1 สมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จพระราชดำเนินเยือนฟาร์มที่จังหวัดเลิมด่งเมื่อปี 2017 (VNA)

การเจรจาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความร่วมมือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร อุปสรรคและมาตรการกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง 2 ฝ่าย

เวียดนามและเนเธอร์แลนด์คือ 2 ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบใหญ่ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งทำให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2010 ส่วนสำหรับกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2014 เนเธอร์แลนด์กำลังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของเวียดนามในด้านนี้ โดยสนับสนุนเวียดนามพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ผักผลไม้ ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด