การเลือกตั้งที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของประชาชน

(VOVworld) – โครงสร้างและสัดส่วนของผู้แทนได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนของประชาชนทุกชั้นชน คุณภาพผู้แทนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น

การเลือกตั้งที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของประชาชน - ảnh 1
ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคย้ำว่า หน้าที่ที่วางไว้ในเวลาที่จะถึงหนักหน่วงมาก ซึ่งทำให้รัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ 

(VOVworld) – เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม สภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้จัดการประชุมสรุปงานด้านการเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อประเมินอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 โดยมีท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในพิธีเปิดการประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาและประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ย้ำว่า ผลสำเร็จของการเลือกตั้งมีความหมายสำคัญต่อการปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในวาระและปี 2016 พร้อมทั้งยืนยันว่า ผลสำเร็จของการเลือกตั้งคือพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างและปรับปรุงรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้มีความสมบูรณ์ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำว่า “โครงสร้างและสัดส่วนของผู้แทนได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนของประชาชนทุกชั้นชน คุณภาพผู้แทนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น อัตราผู้แทนที่เป็นสตรี ชนกลุ่มน้อย เยาวชนและมีวุฒิการศึกษาระดับปฏิญญาโทขึ้นไปได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อน การเลือกตั้งได้ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาธิปไตย เสมอภาค ตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นวันงานของปวงชน เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่กว้างลึกในองค์กรพรรค ประชาชนและกองทัพ ผลสำเร็จนี้ได้ยืนยันอีกครั้งถึงจิตสำนึกทางการเมือง จิตใจแห่งความรับผิดชอบและความรักชาติของประชาชน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำของพรรค การบริหารของรัฐ ยืนยันสิทธิเป็นเจ้าของของประชาชนและจิตใจแห่งความสามัคคีชนในชาติ”
ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำว่า หน้าที่ที่วางไว้ในเวลาที่จะถึงหนักหน่วงมาก ซึ่งทำให้รัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยก่อนอื่นคือจัดการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 ให้ประสบความสำเร็จ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด