การเสวนาวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ “แรงงาน งานทำในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 28 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเสวนาวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ “แรงงาน งานทำในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” 
การเสวนาวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ “แรงงาน งานทำในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” - ảnh 1 ผู้ประกอบการสรรหาแรงงาน (vietnamplus)

นาย เลกวางจุง รองอธิบดีกรมดูแลงานทำสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้แสดงความเห็นว่าจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานเวียดนามได้พัฒนาตามแนวทางที่ทันสมัยและกลไกเชิงตลาด กรอบกฎหมาย กลไก และนโยบายตลาดแรงงานได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เช่นคุณภาพการจัดสรรแรงงาน โครงสร้างแรงงาน รายได้ เงินเดือน ผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของกองกำลังแรงงานได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น

นาย เลกวางจุง ย้ำว่า ในเวลาที่จะถึง กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจะปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง เช่นปรับปรุงกลไกนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน งานทำ เงินเดือนให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งตอบคำถามที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการผลักดันการบริหารแรงงานในต่างประเทศในเวียดนามและการปฏิรูปนโยบายประกันสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด