การเสวนาเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกในฟิลิปปินส์

(VOVworld) – ในฐานะประธานอาเซียน 2017 ฟิลิปปินส์ต้องประสานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนอื่นๆเพื่อผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว

(VOVworld) – ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 สถาบันวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ Stratbase ADR หรือ ADRI ของฟิลิปปินส์ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกภายใต้หัวข้อ “ทะเลตะวันออก: ฟิลิปปินส์ อาเซียนและหุ้นส่วนระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ 25 เมษายน  ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  การเสวนาได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขการพิพาทในทะเลตะวันออก โอกาสและความท้าทายในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก หรือพีซีเอ เพื่อเสนอมาตาการแก้ไขอย่างสันติตามกฎหมายสากล เนื้อหาที่ร้อนแรงที่สุดในนโยบายการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ทางทะเล กฎหมายสากลและนโยบายการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและประเทศอื่นๆ

ในการกล่าวปราศรัยในการเสวนา ประธาน ADRI Dindo Manhit ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามัคคีกันในการแก้ไขปัญหาทะเลตะวันออก ให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขการพิพาทนี้ พร้อมทั้งย้ำว่า ในฐานะประธานอาเซียน 2017 ฟิลิปปินส์ต้องประสานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนอื่นๆเพื่อผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว และเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันและกล่าวถึงความสำคัญของคำวินิจฉัยของพีซีเอ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด