การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาพุทธศาสนาทั่วประเทศสมัยที่ 8

(VOVWORLD) -ภายใต้หัวข้อ “สติปัญญา ระเบียบวินัย ผสมผสานและพัฒนา” การประชุมสมัชชาพุทธศาสนาทั่วประเทศสมัยที่ 8 วาระปี 2017-2022 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน โดยมีผู้แทนกว่า 1,200 คนเข้าร่วม 

นี่คือเนื้อหาในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของพระมหาเถระ ทิ๊กยากวาง รองประธานสภาสังฆนายกแห่งพุทธสมาคมเวียดนาม ณ กรุงฮานอยในบ่ายวันที่ 13 พฤศจิกายน

ในการประชุมสมัชชา พุทธสมาคมเวียดนามจะสรุปผลการปฏิบัติงานในสมัยที่ 7 วาระปี 2012-2017 หารือแผนปฏิบัติงานในสมัยที่ 8 วาระปี 2017-2022 อนุมัติการแก้ไขกฎบัติพุทธศาสนาสมัยที่ 6 และแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ส่วนในวาระใหม่นี้ ทางพุทธศาสนาเวียดนามได้กำหนด 9 เป้าหมาย โดยเน้นให้ความสำคัญถึงการส่งเสริมสติปัญญาของคณะ ระเบียบวินัยและหลักพระธรรมคำสอน ยกย่องจิตใจความสามัคคี การปรองดองในการสร้างสรรค์และพัฒนาพุทธสมาคมให้มีความเข้มแข็งในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ยืนหยัดอุดมการณ์ “หลักพระธรรมคำสอน ประชาชาติและสังคมนิยม”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด