การแสดงศิลปะในโอกาสรำลึกครบรอบ ๖๕ ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ

(VOVworld) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ ๖๕ ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ เมื่อคํ่าวันที่ 11 มิถุนายน กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้ร่วมกับสภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลาง จัดการแสดงศิลปะในหัวข้อ “ธงเดินหน้า”
การแสดงศิลปะในโอกาสรำลึกครบรอบ ๖๕ ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ - ảnh 1
ท่าน Nguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวปราศรัย ณ การแสดงศิลปะ (Photo: cpv.org.vn)

(VOVworld) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ ๖๕ ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ เมื่อคํ่าวันที่ 11 มิถุนายน กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้ร่วมกับสภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลาง จัดการแสดงศิลปะในหัวข้อ “ธงเดินหน้า” โดยในการนี้ ท่าน Nguyễn Xuân Phúc รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวยํ้าว่า ในสภาวการณ์ใหม่ นอกเหนือจากโอกาสและความสะดวก เวียดนามกำลังประสบกับอุปสรรคมากมาย  ซึ่งเพื่อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคดังกล่าว ต้องอาศัยพลังอันเข้มแข็งของทั้งพรรคและประชาชนผ่านขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆ รองนายกรัฐมนตรี Nguyễn Xuân Phúc กล่าวว่า ผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานทุกระดับและองค์การต่างๆจัดโครงการแข่งขันรักชาติในหน่วยงานของตน โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้กลายเป็นขบวนการที่มีการเข้าร่วมของประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการสร้างคนในยุคใหม่
    ในคํ่าวันเดียวกัน สภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลของนครโฮจิมินห์ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดถ่ายภาพและแต่งบทเพลงในหัวข้อ “แข่งขันรักชาติเพื่อพัฒนานครให้เจริญรุ่งเรือง สวยงามและมีอารยธรรม”ให้แก่ 7 บทเพลงเกี่ยวกับแนวคิดโฮจิมินห์ในการแข่งขันรักชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความคิดสร้างสรรค์และความสมัครใจของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด