ขยายการประสานงานเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา

(VOVworld) –  ท่านเฮวี่งหงอกเซินได้เสนอให้หน่วยงานบริการการตรวจสอบของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานการตรวจสอบต้องมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของการประชุมรัฐสภา
ขยายการประสานงานเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา - ảnh 1
การประชุมเกี่ยวกับการขยายการประสานงานเพื่อยกระดับคุณภาพของการตรวจสอบของรัฐสภา 

(VOVworld) –  ภายใต้อำนวยการของท่านเฮวี่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภา เช้าวันที่๒๔เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย สำนักงานรัฐสภาได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการขยายการประสานงานเพื่อยกระดับคุณภาพกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภา    โดยเฉพาะ ในการตั้งและตอบกระทู้ถาม  บรรดาผู้แทนได้เห็นว่า กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็นรูปะรรมและจริงจัง เพิ่ม การตรวจสอบเอกสาร และการตรวจสอบทางวิชาการ โดยเฉพาะ ต้องเตรียมโครงการตรวจสอบอย่างละเอียด ต้องกำหนดเนื้อหาการตรวจสอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าเห็นจำเป็นต้องมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขอย่างทันการณ์โดยไม่มีการสรุปการตรวจสอบแบบรวมๆ  ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม ท่านเฮวี่งหงอกเซินได้เสนอให้หน่วยงานบริการการตรวจสอบของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานการตรวจสอบต้องมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของการประชุมรัฐสภาและคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งต่างๆ รวมทั้งความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด