ขยายการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนและนักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

(VOVworld) - กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์สาขานครโฮจิมินห์และสมาคมนักศึกษานครโฮจิ มินห์ได้จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษานครโฮจิมินห์กับคณะผู้แทนนัก ศึกษาในกรอบโครงการมิตรภาพแม่โขงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดกิจกรรมต่างๆ

ขยายการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนและนักศึกษาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง - ảnh 1
ภาพฟอรั่มเยาวชนประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงครั้งที่ 2 เมื่อปี 2014 ณ ประเทศไทย (ภาพจากแฟ้มX (Photo: svvn.vn)
  (VOVworld) - เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์สาขานครโฮจิมินห์และสมาคมนักศึกษานครโฮจิมินห์ได้จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษานครโฮจิมินห์กับคณะผู้แทนนักศึกษาในกรอบโครงการมิตรภาพแม่โขงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง   ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้นักศึกษาประเทศต่างๆได้พบปะกันเท่านั้น หากยังมุ่งสู่การกระชับความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง   รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเวียดนาม โดยเฉพาะนักศึกษานครโฮจิมินห์ได้เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาค ผลักดันความสัมพันธ์พหุภาคี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความร่วมมือระหว่างนักศึกษาประเทศต่างๆ
  ในการนี้ สมาคมนักศึกษานครโฮจิมินห์ได้แนะนำกิจกรรมที่โดดเด่นของขบวนการนักศึกษา  ส่วนบรรดานักศึกษาได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของขบวนการนักศึกษาของแต่ละประเทศ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด