ขยายความร่วมมือระหว่างกรุงฮานอยกับกรุงจาการ์ตา

(VOVWORLD) -วันที่ 27 มีนาคม รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเหงียนเท้หุ่งได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่วางผังตัวเมืองของทางการกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นำโดยนาย Eko Suroyo ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของชุมชน

รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเหงียนเท้หุ่งกล่าวว่า กระบวนการพัฒนา กรุงฮานอยและกรุงจาการ์ตามีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นในเวลาที่จะถึง ควรขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การวางผังตัวเมือง การก่อสร้างตัวเมืองอัฉริยะ การซ่อมแซมคอนโดมีเนียมเก่าและระบบคมนาคมสาธารณะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า การเยือนกรุงฮานอยครั้งนี้ของคณะฯจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งความร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งสองประเทศแสวงหาโอกาสการลงทุนและสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองนครให้เข้าสู่ส่วนลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด