ขยายความร่วมมือเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVworld) – การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ

ขยายความร่วมมือเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1
การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ

(VOVworld) – วันที่ 19 เมษายน ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเนเธอร์แลนด์ Melanie Schultz ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการร่วมรัฐบาลเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ โดยรัฐมนตรี Melanie Schultz ได้ยืนยันว่า เนเธอร์แลนด์พร้อมให้การช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เวียดนามเพื่อพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทหลายแห่งของเนเธอร์แลนด์มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ ขุดลอกร่องน้ำและมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงที่มีความประสงค์จะร่วมมือและสนับสนุนเวียดนาม

ในที่ประชุม ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องปฏิบัติข้อตกลงปี 2017 โดยจะแลกเปลี่ยนและส่งเสริมเนื้อหาความร่วมมือใหม่บนพื้นฐานของศักยภาพและจุดแข็งของเวียดนามและเนเธอร์แลนด์ ในการนี้ นายจิ่งดิ่งหยุงและนาย Melanie Schultz ได้ลงนามในบันทึกช่วยจำการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมธิการร่วมรัฐบาลเวียดนาม – เนเธอร์แลนด์ฯและเห็นพ้องกันว่า การประชุมครั้งที่ 7 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอยในปี 2018

ก่อนหน้านั้น ในเช้าวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้มีการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ มาร์ก รูทท์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – เนเธอร์แลนด์ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจต่อกัน ผู้นำทั้งสองท่านได้ยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่ส่วนลึกและยั่งยืน พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์จะพัฒนาอย่างเข้มแข็งในอนาคต.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด