ขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีน

17 เมษายน 2560 - 17:51:54

ขยายความสมพนธหนสวนรวมมอยทธศาสตรในทกดานระหวางเวยดนามกบจน hinh 0
การประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม – จีน 

(VOVworld) – เช้าวันที่ 17 เมษายน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์และนายหยางเฉียสือ สมาชิกรัฐบาลจีนร่วมเป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม – จีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและกำหนดภารกิจหลักเพื่อปฏิบัติความเข้าใจระหว่างผู้นำระดับสูงของสองพรรคและสองรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้พัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ โปร่งใสและยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะขยายการปะสานงานเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การเยือนและการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ปฏิบัติความร่วมมือระหว่างสองพรรคอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองแห่งในการประสานงานและขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ปฏิบัติกลไกการพบปะแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านกลาโหม ขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมาย ในด้านเศรษฐกิจและการค้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมปฏิบัติมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้า ขยายการลงทุน ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล โดยเห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมของผู้นำระดับสูงของพรรคและรัฐ  ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานในการชี้นำการแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน”ปฎิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ จัดทำหลักปฏิบัติการต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว ควบคุมความขัดแย้งในทะเล ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคซับซ้อนมากขึ้นและขยายการพิพาทกัน ธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์และนายหยางเฉียสือ สมาชิกรัฐบาลจีนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกช่วยจำการประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม – จีน”.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist