ขยายผลตัวอย่างดีเด่นในขบวนการแข่งขันต่างๆ

(VOVworld) – ในการประชุม สภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลางได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับบาง เนื้อหาในการจัดการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติทั่วประเทศครั้งที่ 9

ขยายผลตัวอย่างดีเด่นในขบวนการแข่งขันต่างๆ - ảnh 1
ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรี

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีและประธานสภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลางได้เป็นประธานการประชุมประจำปีครั้งที่ 56 ของสภาฯ ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม ท่าน เหงียนเติ๊นหยุงได้เสนอว่า ต้องเน้นผลักดันขบวนการแข่งขันที่หลากหลาย เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้สภาฯเน้นขยายผลตัวอย่างดีเด่นในการแข่งขันเพื่อสร้างการขยายผลที่กว้างขวางในสังคม ปฏิบัติหน้าที่การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศในปี 2015 ให้ประสบความสำเร็จ
ในการประชุม สภาแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลางได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับบางเนื้อหาในการจัดการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติทั่วประเทศครั้งที่ 9.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด