ขยายผลโครงการส่งเยาวชนระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการบริหารในตำบลที่ยากจน

(VOVWorld) – ขยายผลโครงการส่งเยาวชนระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการบริหารในตำบลที่ยากจน
ขยายผลโครงการส่งเยาวชนระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการบริหารในตำบลที่ยากจน - ảnh 1
ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวปราศรัยในการประชุมสรุปผลโครงการส่งเยาวชนที่มีระดับปริญญาตรีไปเป็นรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลในอำเภอที่ยากจนที่สุด๖๓แห่ง 

(VOVWorld) – เช้าวันที่๒๖เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย กระทรวงกิจการภายในได้จัดการประชุมสรุปผลโครงการส่งเยาวชนที่มีระดับปริญญาตรีไปเป็นรองประธานคณะกรรมการ ประชาชนตำบลในอำเภอที่ยากจนที่สุด๖๓แห่ง เมื่อ๑ปีก่อน มีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี๕๘๐คนได้ไปเป็นรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลในอำเภอที่ยากจนที่สุด๖๓แห่งเพื่อดูแลด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  ปัจจุบัน บรรดารองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลเหล่านี้ต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี ความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาได้รับการปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน มีส่วนร่วมผลักดันการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะ ชนกลุ่มน้อยในเขตที่ห่างไกลความเจริญ ในการนี้ ท่านเหงวียนเติ้นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ส่งเสริมท้องถิ่นต่างๆขยายผลโครงการดังกล่าวโดยกล่าวว่า“ผมเห็นใจที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและชื่นชมความกระตือรือร้นของบรรดาเยาวชนที่ได้รับหน้าที่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญ บรรดาเจ้าหน้าที่บริหารตำบลต้องเข้าใจหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งวิจัยนโยบายของพรรค รัฐเกี่ยวกับด้านที่ตนดูแล เชิดชูความรับผิดชอบ มีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ มีความถ่อมตัว ความผูกพันกับประชาชน  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมีข้อเสนอและความคิดเห็นต่องานที่เป็นรูปธรรมต่างๆ”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด