ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – อียูส่งเสริมการลงทุนในการผลิตวัตถุดิบและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป

(VOVWORLD) -การลงนามอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – สหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอได้เปิดโอกาสให้แก่การรักษาอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จเวียดนามไปยังตลาดยุโรป

นาย เหงียนแทง ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดเถื่อเทียนเว้เผยว่า การลงนามอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – สหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอได้เปิดโอกาสให้แก่การรักษาอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าของหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จเวียดนามไปยังตลาดยุโรป ทางการจังหวัดฯจะเน้นพัฒนาหน่วยงานนี้ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าสูง ก็จะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิจัย การออกแบบ การพัฒนาเครื่องหมายการค้าและอุตสาหกรรมแฟชั่น

ปัจจุบันนี้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้กำลังผลักดันโครงการ “พัฒนานิคมอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดเถื่อเทียนเว้” เพื่อพัฒนาหน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและอุตสาหกรรมของจังหวัดฯ สร้างสรรค์จังหวัดฯให้กลายเป็นศูนย์กลางผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของภาคกลางเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด