ข้อเสนอแนะของบีเอ็นพีParibasเกี่ยวกับการแปรบริษัทภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีความหมายต่อรัฐบาลเวียดนาม

(VOVworld) – รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งหวะ ได้แสดงความเห็นว่า ข้อเสนอแนะของบีเอ็นพี Paribas มีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐบาลเวียดนามในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงการแปรบริษัทภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการขายหุ้นในสถานประกอบการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะของบีเอ็นพีParibasเกี่ยวกับการแปรบริษัทภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนมีความหมายต่อรัฐบาลเวียดนาม - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะประชุมกับคณะบริหารของธนาคารบีเอ็นพี Paribas ของฝรั่งเศส

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 18 เมษายน ณ ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะและผู้บริหารของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้ประชุมกับฝ่ายบริหารของธนาคารบีเอ็นพี Paribas ของฝรั่งเศสนำโดยนาย Christian De Charnace ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารบีเอ็นพี Paribas ย่านเอเชียแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแปรบริษัทภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน การถอนเงินของรัฐจากสถานประกอบการภาครัฐที่แปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนแล้ว ปัจจุบันธนาคารบีเอ็นพี Paribas กำลังปล่อยเงินกู้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนาม และเป็นที่ปรึกษาในการขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สายการบิน Vietjet Air รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งหวะ ได้แสดงความเห็นว่า ข้อเสนอแนะของบีเอ็นพี Paribas มีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐบาลเวียดนามในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงการแปรบริษัทภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนและการขายหุ้นในสถานประกอบการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งแสดงความประสงค์ว่า ธนาคารบีเอ็นพี Paribas จะประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวียดนาม ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของเวียดนามในด้านที่เกี่ยวข้อง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด