คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางเน้นปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา ยกระดับประสิทธิภาพงานด้านกิจการภายใน

(VOVworld) - นาย ดิงเท้ฮวิง เสนอว่าคณะกรรมการฯต้องเน้นจัดทำโครงการปฏิบัติงานของหน่วยงานกิจการภายในของพรรคอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จ 

คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางเน้นปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา ยกระดับประสิทธิภาพงานด้านกิจการภายใน  - ảnh 1
นาย ดิงเท้ฮวิง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรกของปี 2016 

(VOVworld) - คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางเน้นปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา ยกระดับประสิทธิภาพงานด้านกิจการภายใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น นี่คือคำสั่งของนาย ดิงเท้ฮวิง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรกของปี 2016 และพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกของพรรคให้แก่คณะกรรมการฯเมื่อเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นาย ดิงเท้ฮวิง ได้ชื่นชมผลงานที่คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางได้บรรลุใน 6 เดือนที่ผ่านมา และเสนอว่าคณะกรรมการฯต้องเน้นจัดทำโครงการปฏิบัติงานของหน่วยงานกิจการภายในของพรรคอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานของคณะกรรมการส่วนกลางชี้นำการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น “คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางต้องผลักดันการแนะนำการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดให้องค์กรพรรคปฏิบัติตามข้อกำหนดของพรรคและรัฐเกี่ยวกับกิจการภายใน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ยกระดับคุณภาพการวิจัย การตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย โครงการและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับกิจการภายใน ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เสร็จสิ้นการตรวจสอบเพื่อเสนอให้กรมการเมืองเพิ่มเติมหน้าที่ ความรับผิดชอบและกลไกของคณะกรรมการกิจการภายใน ให้ความสนใจฝึกอบรม ยกระดับทักษะความสามารถ ดึงดูดเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความสามารถและมีความทุ่นเทในการปฏิบัติงาน”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด