คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำคัญ

(VOVworld) – การร่างโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่ระเบียบการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศาลประชาชนและ สถาบันตรวจตราประชาชนคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อมีระเบียบการที่เหมาะสม ช่วยใช้การสนับสนุนของรัฐเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางแสดงความคิดเห็นต่อโครงการสำคัญ - ảnh 1
ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซาง เข้าร่วมการประชุม

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางได้ประชุมครั้งที่ 21และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ “เปลี่ยนแปลงใหม่ระเบียบการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศาลประชาชนตามเจตนารมณ์ของมติ 49 ของกรมการเมืองพรรค” และโครงการ “เปลี่ยนแปลงใหม่ระเบียบการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันตรวจตราประชาชน ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการ” สมาชิกคณะกรรมการฯได้ย้ำว่า การร่างโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่ระเบียบการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศาลประชาชนและสถาบันตรวจตราประชาชนคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อมีระเบียบการที่เหมาะสม ช่วยใช้การสนับสนุนของรัฐเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ศาล สถาบันตรวจตราประชาชนปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางได้เสนอว่า ต้องตรวจสอบทุกข้อกำหนดกฎหมายเพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการฯประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงและหน่วยงานต่างๆต้องวิจัยเพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารงบประมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการปฏิรูปตุลาการในเวลาที่จะถึง
ในการนี้ ประธานประเทศ เจืองเติ๊นซางและสมาชิกของคณะกรรมการชี้นำได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามโครงการประสานงานด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางกับสภาประสานการเผยแพร่การให้การศึกษากฎหมายส่วนกลาง ท่าน เจืองเติ๊นซางได้แสดงความประสงค์ว่า การลงนามประสานการประชาสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานจะมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ในการยกระดับจิตสำนึกและกิจกรรมของสำนักงานตุลาการเวียดนามมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด