คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2015

(VOVworld) – ใน 6 เดือนแรกของปี 2015 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้บรรลุผลงานที่สำคัญในทุกด้านโดยเศรษฐกิจพัฒนาเป็น อย่างดี อัตราการขยายตัวจีดีพีในท้องถิ่นบรรลุร้อยละ 7.75

คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2015 - ảnh 1
การประชุมสรุปการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรกและการปฏิบัติงานใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2015

(VOVworld) – ใน 6 เดือนแรกของปี 2015 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้บรรลุผลงานที่สำคัญในทุกด้านโดยเศรษฐกิจพัฒนาเป็นอย่างดี อัตราการขยายตัวจีดีพีในท้องถิ่นบรรลุร้อยละ 7.75 กิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมวัฒนธรรม และสังคมได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี งานด้านการศึกษาและดูแลสุขภาพของประชาชนได้รับความสนใจ สถานการณ์ชนเผ่า ศาสนา ความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมมีเสถียรภาพ อธิปไตยในเขตชายแดนแห่งชาติได้รับการรักษา นี่คือผลงานที่คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงเหนือประกาศในการประชุมสรุปการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรกและการปฏิบัติงานใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2015 ในวันที่ 9 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอยโดยมีนาย เหงียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม นาย เหงียนซวนฟุกได้ย้ำว่า“ผมขอเสนอให้กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทยื่นเสนอนโยบายเฉพาะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ต่อจากนั้นคือปัญหาความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ ผมขอเสนอให้กระทรวงประกาศใช้นโยบายในเวลาที่จะถึงเพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหานี้”
ในช่วงเดือนที่เหลือของปี 2015 รองนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เสนอให้คณะกรรมการชี้นำภาคตะวันตกเฉียงเหนือและท้องถิ่นต่างๆกำหนดหน้าที่หลักคือประเมินสถานการณ์ วิจัย เสนอมาตรการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ให้การช่วยเหลือการฝึกสอนอาชีพเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่ประชาชนใกล้อ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผลักดันงานด้านกลาโหมและการรักษาความมั่นคงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด