คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือมอบของขวัญให้แก่คนจนในจังหวัดเตวียนกวาง

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๑มกราคม คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือได้ไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่คนจนและชนกลุ่มน้อยในเขตที่ยากจนของจังหวัดเตวียนกวาง
คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือมอบของขวัญให้แก่คนจนในจังหวัดเตวียนกวาง - ảnh 1
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๑มกราคม คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือได้ไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่คนจนและชนกลุ่มน้อยในเขตที่ยากจนของจังหวัดเตวียนกวาง  นี่เป็นกิจกรรมในโครงการมอบของขวัญตรุษเต๊ตให้แก่คนจนและชนกลุ่มน้อยที่จัดโดยคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือ  ในการนี้  คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือได้มอบเงินช่วยเหลือ มูลค่า๒พันล้านด่งให้แก่จังหวัดเตวียนกวางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน   คณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือยังไปเยือนและมอบของขวัญ๒๐๐ชุดให้แก่ประชาชนอำเภอนาห่างและอำเภอเลิมบิ่ง  โดยของขวัญมีมูลค่าชุดละ๕แสนด่ง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด