คณะกรรมการสามัคคีอินเดีย-เวียดนามออกแถลงการณ์ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของพีซีเอ

(VOVworld) - คณะกรรมการสามัคคีอินเดีย-เวียดนามออกแถลงการณ์ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของศาล อนุญาโตตุลาการหรือพีซีเอในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ปฏิเสธคำเรียกร้อง “เส้นประ 9 เส้น” เกี่ยวกับอธิปไตยของจีนในทะเลตะวันออก รวมทั้งระบุว่า คำวินิจฉัยของพีซีเอมีความหมายทางประวัติศาสตร์

คณะกรรมการสามัคคีอินเดีย-เวียดนามออกแถลงการณ์ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของพีซีเอ - ảnh 1
สมาชิกคณะกรรมการฯ (Photo: CIS)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะกรรมการสามัคคีอินเดีย-เวียดนามออกแถลงการณ์ที่สนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการหรือพีซีเอในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ปฏิเสธคำเรียกร้อง “เส้นประ 9 เส้น” เกี่ยวกับอธิปไตยของจีนในทะเลตะวันออก รวมทั้งระบุว่า คำวินิจฉัยของพีซีเอมีความหมายทางประวัติศาสตร์และเรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องให้ความเคารพคำวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อสันติภาพ การปรองดองและอธิปไตยของประเทศต่างๆในภูมิภาค ตลอดจนยืนยันว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกอย่างสันติและเร่งรัดให้รัฐบาลจีนให้ความเคารพคำวินิจฉัยนี้และเผยว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวที่เพิกเฉยต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้เกิดความวุ่นวายและสร้างภัยคุกคามต่อสันติภาพในภูมิภาคเอเชียและโลก
ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า คำวินิจฉัยของพีซีเอมีลักษณะผูกมัดระหว่างฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างสมบูรณ์และเร่งบรรลุร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด