คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเยาวชนเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ปี๒๐๑๔

(VOVworld) –หน้าที่ปี๒๐๑๔ เน้นปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพของการประสานการตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาเยาวชนเวียดนามช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเยาวชนเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ปี๒๐๑๔ - ảnh 1
การประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเยาวชนเวียดนาม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปี๒๐๑๔(Photo: VOV)

(VOVworld) – เช้าวันที่๒๖เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเยาวชน ครั้งที่๒๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปี๒๐๑๔ โดยเน้นปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพของการประสานการตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาเยาวชนเวียดนามช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการจะรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน นักวิชาการ และผู้บริหารเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายเยาวชนฉบับแก้ไขปี๒๐๐๕และมติแนะนำการปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ นายเยืองวันอาน รองหัวหน้าคณะกรรมการประจำคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเยาวชนกล่าวว่า“ต้องขยายการตรวจสอบการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาเยาวชนเวียดนาม ช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐ และเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย และกฎหมายว่าด้วยเยาวชนและงานด้านเยาวชน ประสานกับกระทรวงและหน่วยงานเพื่อวางและปรับปรุงนโยบายที่มีต่อเยาวชนอาสา และเยาวชนที่มีความสามารถให้มีความสมบูรณ์ วางระเบียบการพิเศษเพื่อเพิ่มเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างงานให้แก่เยาวชนชนกลุ่มน้อยและเยาวชนด้อยโอกาส วางโครงการช่วยเหลือเยาวชนและนักศึกษาที่ต้องหยุดเรียนเพื่อทำงาน ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาเศรษฐกิจในเขตทุรกันดาร ชายแดน เกาะแก่ง และเขตยากจน”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด