คณะกรรมาธิการด้านกลาโหมและความมั่นคงแห่งรัฐสภาหารือเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 27 กันยายน ณ เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง คณะกรรมาธิการด้านกลาโหมและความมั่นคงแห่งรัฐสภาได้เปิดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 6 เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต 

รายงานของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้ย้ำว่า พร้อมกับกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้สร้างความต้องการที่เร่งด่วนต่องานด้านความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและค้ำประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม การจัดทำและประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งมีส่วนร่วมปฏิบัติแนวทาง นโยบายของพรรคเกี่ยวกับความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรม ทันการณ์ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญปี 2013 เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองและปกป้องประเทศ ค้ำประกันงานด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตของประเทศให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด