คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 2 ท่าน

(VOVworld) - นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้เป็นประธานในการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 2 ท่าน - ảnh 1
นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา วันที่ 18 เมษายน นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้เป็นประธานในการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยในช่วงเช้า ได้มีการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเกี่ยวกับมาตรการผลักดันการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  ซึ่งปัจจุบัน เวียดนามมีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองกว่า 9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากร นโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองคือนโยบายที่สำคัญของพรรคและรัฐ ซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สมบูรณ์และทันการณ์
การบริหารภาครัฐในการฝึกสอนอาชีพและการบริหารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหางานทำให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในชนบทและทหารปลดประจำการ ในการตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า“ต้องเน้นปรับปรุงโครงสร้างแหล่งบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตและจำกัดการใช้แรงงานธรรมดา เน้นฝึกอบรมตามความต้องการของตลาด ดังนั้นต้องผลักดันการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ยกระดับทักษะความสามารถและฝีมือให้แก่แรงงาน เปลี่ยนแปลงใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”

คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 2 ท่าน - ảnh 2
นาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ส่วนนาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การลงโทษบุคคลและคณะฯที่กระทำผิดกฎหมายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจ ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลและคณะฯอื่น ตามความเห็นของนาย เจืองมิงต๊วน  การพัฒนาและการดึงดูดความสนใจของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เวียดนามไม่ควรจำกัดการเข้าถึง หากต้องเป็นฝ่ายรุกในการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ แต่ในเวลาที่ผ่านมา ได้มีการกุกข่าวบนเคือยข่ายสังคมออนไลน์ ยุยงให้เกิดความขัดแย้ง ทำลายชื่อเสียงของบุคคล องค์กร   สร้างความแตกแยกในกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับสำนักงานบริหาร เพื่อจำกัดผลกระทบในทางลบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ รัฐมนตรี เจืองมิงต๊วนได้เผยว่า ทางกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้มีมติ 38 ที่ระบุอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรข้อมูลสาธารณะข้ามแดน และในเบื้องต้นได้มีพื้นฐานทางนิตินัยเพื่อเรียกร้องให้สถานประกอบการที่จัดสรรข้อมูลผ่านชายแดนต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการลบข้อมูลที่ละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายเวียดนาม
สำหรับการค้ำประกันความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต นาย เจืองมิงต๊วนได้เผยว่า นอกจากการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ ทางกระทรวงฯได้ยื่นเสนอให้รัฐบาลอนุมัติการวางแผนพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของชาติจนถึงปี 2020 มติ 99 เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรด้านความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารจนถึงปี 2020 อีกทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของประเทศพัฒนา .
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด