คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือกับกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน

(VOVWorld)-คณะตรวสอบของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้ให้ข้อสังเกตว่า นโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการลดความยากจนในช่วงปี๒๐๐๕ถึงปี๒๐๑๒ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือกับกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน - ảnh 1
(Photo:daibieunhandan.vn)
(VOVWorld)-ในการประชุมเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์  คณะตรวสอบของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้ให้ข้อสังเกตว่า นโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการลดความยากจนในช่วงปี๒๐๐๕ถึงปี๒๐๑๒ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอัตราครอบครัวที่ยากจนได้ลดลงอย่างรวดเร็วในทั่วประเทศ  โดยเฉพาะ  ที่ตำบลและอำเภอที่ยากจนในเขตทุรกันดาร  เขตห่างไกลความเจริญและเขตชนกลุ่มน้อย
  คณะตรวสอบของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เสนอให้กระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมประสานกับกระทรวงและหน่วยงานในการร่างและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นต่างๆในการประเมินครอบครัวที่ยากจน  วางนโยบายและวิธีการจัดลำดับความยากจนเพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของประชาชน   พร้อมทั้ง  เผยว่า  ควบคู่กับการผสานระหว่างนโยบายต่างๆ กระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมต้องวิจัยการเชื่อมโยงนโยบายที่เหมาะสมเพื่อช่วยประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด