คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือผลการประชุมครั้งที่ 9 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13

(VOVworld) – ผลการประชุมครั้งที่ 9 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อการนำรัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิต

คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือผลการประชุมครั้งที่ 9 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 - ảnh 1
คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือผลการประชุมครั้งที่ 9
รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13

(VOVworld) – หลังพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 39 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประชุมครั้งที่ 9 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 และเตรียมพร้อมในเบื้องต้นให้แก่การประชุมครั้งที่ 10 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 โดยยืนยันว่า ผลการประชุมครั้งที่ 9 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อการนำรัฐธรรมนูญเข้าสู่ชีวิต ตอบสนองความต้องการของการปฏิบัติและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมจากประชาชน สำหรับเนื้อหาของการประชุมครั้งที่ 10 นายอวงจูลิว รองประธานรัฐสภาได้เรียกร้องให้รายงานที่ยื่นต่อรัฐสภาต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญปี 2013 ซึ่งในการเตรียมการประชุมครั้งที่ 10 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 จะมีการอนุมัติร่างกฎหมาย 16 ฉบับ ร่างมติ 1 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 10 ฉบับ รวมทั้งพิจารณารายงานต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมของปี 2015 สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมระยะปี 2011-2015 และหน้าที่ในปี 2016 เป็นต้น
ส่วนในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลประชาชนในอำเภอและตัวเมืองสังกัดจังหวัด ข้อเสนอของหัวหน้าสถาบันตรวจตราประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้นำและผู้บริหาร การเพิ่มเจ้าหน้าที่ข้าราชการ เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงสำหรับตำแหน่งด้านนิตินัย การแจกและการใช้เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สถาบันตรวจตราประชาชน การจัดตั้งสถาบันตรวจตราประชาชนในหน่วยงานปกครองระดับอำเภอบางแห่งที่เพิ่งถูกแยกและจัดตั้งใหม่.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด