คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข

20 มีนาคม 2560 - 17:15:50

คณะกรรมาธการสามญแหงรฐสภาหารอรางกฎหมายการบรหารหนสาธารณะฉบบแกไข hinh 0
นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (daibieunhandan.vn)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 มีนาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมมาธิการสามัญแห่งรัฐภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข โดยเห็นพ้องกันว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการบริหารหนี้สาธารณะและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากล อีกทั้งแก้ไขข้อกำหนดโครงสร้างหนี้สาธารณะตามแนวทางรักษากฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยหนี้สาธารณะคือหนี้ของรัฐบาล หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันและหนี้ของทางการปกครองท้องถิ่น

ในการชี้แจงต่อที่ประชุม นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความเห็นว่า สาเหตุของปัญหาหนี้สาธารณะในเวลาที่ผ่านมาคือการบริหารและผลกระทบของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การจ่ายเงินด้านสวัสดิการสังคมและการลงทุนโครงสร้างคมนาคมยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาหนี้ของสถานประกอบการภาครัฐ นาย ดิงเตี๊ยนหยุง ได้ยืนยันว่า ไม่โอนหนี้ของสถานประกอบการมาเป็นหนี้ของรัฐ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แบ๊งหมี่ไก หรือ ขนมปังเผ็ด

แบ๊งหมี่ไก หรือ ขนมปังเผ็ด

(VOVworld) - Bánh mỳ cay (แบ๊งหมี่ไก) หรือ ขนมปังเผ็ดคือหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองท่าไฮฟอง ทางภาคเหนือเวียดนาม มีลักษณะคล้ายขนมปังที่ขายโดยทั่วไปในเวียดนามแต่มีขนาดเล็กเท่านิ้วมือ ยาวประมาณ20เซ็นติเมตรและมีการยัดใส้ด้วยปาเตและนํ้าพริก