คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาหารือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) -คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้รับฟังรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด...

ในกรอบการประชุมครั้งที่ 14 เช้าวันที่ 19 กันยายน คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้รับฟังรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดและหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุด รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย การดำเนินคดี การป้องกันและปราบปรามการธุจริตคอร์รัปชั่นปี 2017 โดยสรุปว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาได้มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่สามารถสร้างก้าวกระโดด คาดว่า ในปี 2018 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะลดลงเนื่องจากการชี้นำอย่างเด็ดขาดของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและความพยายามของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง การสืบสวนและการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน เป็นการเตือนภัยและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด