คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไข

(VOVworld) - ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไข รายชื่อโครงการและการจัดสรรค์งบประมาณให้แก่โครงการต่างๆในแผนการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระยะปี 2016-2020

คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไข  - ảnh 1
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไข รายชื่อโครงการและการจัดสรรค์งบประมาณให้แก่โครงการต่างๆในแผนการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระยะปี 2016-2020 โดยเน้นการกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินสาธารณะ อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่อทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งการบริหารและใช้ทรัพย์สินตามหน่วยงานต่างๆ สำหรับรายชื่อโครงการและการจัดสรรค์งบประมาณให้แก่โครงการต่างๆในแผนการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระยะปี 2016-2020 นาย ฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานรัฐสภาได้ยํ้าว่า คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบโครงการที่ขาดเงินทุนและโครงการที่ไม่ระบุนักลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนต้องรับผิดชอบการตรวจสอบและ ปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้โครงการเหล่านี้เสร็จสิ้นในช่วงปี 2017 – 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด