คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี2ท่าน

(VOVWORLD) -วันที่13สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ในกรอบการประชุมครั้งที่26 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามนาย โด๋วันเชี้ยน รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมาธิการชนเผ่าและพลโท โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป
คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี2ท่าน - ảnh 1นาย โด๋วันเชี้ยน รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมาธิการชนเผ่าและพลโท โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป  

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ชี้ชัดถึงเนื้อหาการตั้งและตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายต่อชนกลุ่มน้อยในการเข้าถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐาน งานด้านการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของชนกลุ่มน้อยและงานด้านการรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม โดยเฉพาะ ในเมืองใหญ่และเขตนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง เสนอให้ผู้แทนสภาแห่งชาติตั้งคำถามที่ตรงประเด็น ส่วนบรรดารัฐมนตรีต้องตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา ระบุชัดความรับผิดชอบและมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งห์ได้เสนอให้กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปบังคับใช้ปฏิบัติกฎหมายต่อต้านอาชญากรรม โดยเฉพาะพยายามตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ส่วนในการกล่าวปราศรัยสรุปการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีสองนาย นางเหงียนถิกิมเงิน ได้ชื่นชมรัฐมนตรีทั้งสองนายมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับงานที่บริหาร และสามารถตอบกระทู้ถามได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการฯรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมธิการสามัญสภาแห่งชาติเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายต่างๆให้มีความสมบูรณ์.

.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด