คณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภาปรับโครงสร้างและแผนปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ในวาระใหม่

(VOVworld) – คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็กแห่งรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ได้จัดการประชุมครบองค์ครั้งแรก

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็กแห่งรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ได้จัดการประชุมครบองค์ครั้งแรก

คณะกรรมาธิการแห่งรัฐสภาปรับโครงสร้างและแผนปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ในวาระใหม่ - ảnh 1

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ นายฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการไม่เพียงแต่มีหน้าที่สำคัญในการดูแลเศรษฐกิจของรัฐสภาเท่านั้นหากยังมีหน้าที่ประสานงานกับสภาชาติพันธุ์และคณะกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภาในการตรวจสอบด้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน โดยเฉพาะต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการเลือกปัญหาหลัก มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาสติปัญญาของหมู่คณะเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจได้กำหนดหน้าที่สำคัญต่างๆที่ต้องปฏิบัติ เช่น ตรวจสอบโครงการต่างๆ กฎหมายการประมูลทรัพย์สิน กฎหมายการบริหารการค้าต่างประเทศ กฎหมายการวางแผนและกฎหมายการสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ยื่นเสนอรายงานการตรวจสอบข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี เป็นต้น
ส่วนในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดว่า ในเวลาที่เหลือของปี 2016 นี้ ต้องตรวจสอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมายการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม กฎหมายชลประทานและกฎหมายการรถไฟฉบับแก้ไข รวมทั้งร่างกฤษฎีกา 2 ฉบับ ประกอบด้วย พันธุ์พืชฉบับแก้ไขและพันธุ์สัตว์เลี้ยงฉบับแก้ไข ตลอดจนปฏิบัติโครงการตรวจสอบการวางแผนพัฒนาตลาดไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าตามกลไกตลาด การบังคับใช้กฎหมายการใช้และปกป้องกิจการชลประทาน การประกาศเอกสารทางนิตินัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็ก ได้มีการกำหนดเวลารับฟังรายการชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายความเชื่อและศาสนาเพื่อยื่นต่อรัฐสภาสมัยที่ 14 พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2 และตรวจสอบร่างกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด