คณะปฏิบัติงานของสาธารณรัฐเกาหลีเตรียมความพร้อมกิจกรรมรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกัน

(VOVWORLD) -วันที่15สิงหาคม คณะปฏิบัติงานของสาธารณรัฐเกาหลีรวมสมาชิก18คนได้เดินทางไปยังเขตท่องเที่ยวภูเขากึมกาง ทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมให้แก่กิจกรรมการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันเนื่องจากสงครามเกาหลีในช่วงปี1950-1953 

นี่เป็นการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015  สองภาคเกาหลีได้จัดกิจกรรมรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันมาแล้ว20ครั้งนับตั้งแต่การพบปะสุดยอดระหว่างสองภาคเกาหลีครั้งแรกเมื่อปี2000 ตามข้อมูลสถิติของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวนชาวสาธารณรัฐเกาหลีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ อยู่ที่132,124คน .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด