คณะผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12เยือนสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVworld) – บรรดาผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศได้แสดงความประทับใจเป็นอย่างมากต่องานด้านการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเวียดนาม

คณะผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12เยือนสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 1
คณะผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เยือนสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVworld) – วันที่ 25 มกราคม คณะผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ประชาชนของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว หนังสือพิมพ์ปรอเชียชวนของพรรคประชาชนกัมพูชา และ L’Humanite ของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสได้เดินทางไปเยือนสถานีวิทยุเวียดนาม ในการให้การต้อนรับคณะ นาย หวูหาย รองประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาในตลอด 71 ปีที่ผ่านมาของสถานีวิทยุเวียดนาม ตลอดจนแนวทางขยายและยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก พร้อมทั้งเผยว่า ปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามมี 8 ช่องวิทยุ 17 ช่องโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 2 ฉบับและหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ นอกจากช่องวิทยุเพื่อสนับสนุนผู้ฟังภายในประเทศ สถานีวิทยุเวียดนามยังมีช่องวิทยุที่ออกอากาศไปยังต่างประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ฟังเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย รองประธานสถานีวิทยุเวียดนาม หวูหายได้ย้ำว่า “ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถานีวิทยุเวียดนามมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับองค์การวิทยุโทรทัศน์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกกว่า 50 แห่ง อีกทั้งเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอบียู สถาบันพัฒนาวิทยุโทรทัศน์เอเชียแปซิฟิกหรือเอไอบีดี สภาวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ CIRTEF สถานีวิทยุเวียดนามยังเคยได้รับรางวัลหลายรางวัลในด้านวิทยุขององค์การต่างๆดังกล่าว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการกับหลายประเทศ โดยเฉพาะรายการดนตรี รายการแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ”

คณะผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12เยือนสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 2
นาย หวูหาย รองประธานสถานีวิทยุเวียดนามแนะนำภาพรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาในตลอด 71 ปีที่ผ่านมาของสถานีวิทยุเวียดนาม
ส่วนบรรดาผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศได้แสดงความประทับใจเป็นอย่างมากต่องานด้านการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเวียดนามหลังจากปฏิบัติภารการปฏิรูปเปิดประเทศมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมทั้งแสดงความสนใจต่อรูปแบบองค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุเวียดนามและชื่นชมการพัฒนาของสถานีวิทยุเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด