คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศต่างๆในแอฟริกา

(VOVworld) – คณะผู้แทนของทั้งสามประเทศได้ถือการเยือนของคณะผู้แทนเวียดนามคือนิมิตหมาย สำคัญในการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคการเมืองต่างๆของทั้งสามประเทศ

(VOVworld) – ในระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยนาย Hoàng Bình Quân สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลางได้เดินทางไปเยือนประเทศโมร๊อกโก แทนซาเนียและแอฟริกาใต้โดยในการพบปะและเจรจาต่างๆ คณะผู้แทนของทั้งสามประเทศได้ถือการเยือนของคณะผู้แทนเวียดนามคือนิมิตหมายสำคัญในการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคการเมืองต่างๆของทั้งสามประเทศดังกล่าวเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์โดยคณะผู้แทนเวียดนามได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและแสดงความปรารถนาว่าจะผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านกับโมร๊อกโก แทนซาเนียและแอฟริกาใต้ หารือกับสามประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน การสนทนาทางการเมืองการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การประสานงานและการสนับสนุนกันบนเวทีทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ขยายความร่วมมือในด้านที่แต่ละฝ่ายมีจุดแข็ง เช่น เกษตร โทรคมนาคม เพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคี นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ในเอเชียแปซิฟิก ในกรอบการเยือนดังกล่าว คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ลงพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆของสามประเทศดังกล่าวเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพรรคการเมืองของทั้งสามประเทศนี้./.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด