คณะผู้แทนรัฐสภาของท้องถิ่นต่างๆพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWorld)-เมื่อวันที่27เมษายน  นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภาของหน่วยเลือกตั้งที่1นครเกิ่นเทอได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลต่างๆของอำเภอฟองเดี่ยน 
คณะผู้แทนรัฐสภาของท้องถิ่นต่างๆพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1
นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
(VOVWorld)-ในกรอบการลงพื้นที่จังหวัดเกิ่นเทอ เมื่อวันที่27เมษายน  นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภาของหน่วยเลือกตั้งที่1นครเกิ่นเทอได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลต่างๆของอำเภอฟองเดี่ยน ในการตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตคอร์รัปชั่น  ท่านประธานรัฐสภาได้เผยว่า รัฐสภาได้ทำการแก้ไขกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตคอร์รัปชั่น  พรรคและรัฐเวียดนามให้ความสนใจต่อปัญหานี้เป็นอย่างมาก  ในวันเดียวกัน นาย หวอวันเถือง  หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดด่งนายได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเญินแจก  จังหวัดด่งนาย  ส่วนนาง เจืองถิมาย  หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอยีลิงและเลิมห่า จังหวัดเลิมด่งเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมครั้งที่3รัฐสภาสมัยที่14และสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ  ในระหว่างวันที่26-27เมษายน รองประธานประเทศ ดั๋งหงอกถิงได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอและนคร8แห่งของจังหวัดหวิงลอง  โดยเผยว่า การจัดทำกฎหมายเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของการประชุมรัฐสภา  ในเวลาที่ผ่านมา รัฐสภาให้ความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพและค้ำประกันความเป็นเอกภาพและความพร้อมเพรียงของร่างกฎหมายต่างๆ
ในวันเดียวกัน  คณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดลาวกาย ท้ายเหงวียน นิงบิ่งและนิงถวนได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา  พร้อมทั้ง เสนอให้ทางการท้องถิ่นพิจารณาและแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่.            
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด