คณะผู้แทนรัฐสภาลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายหลังการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13

(VOVworld) –ท่าน เลห่งแอง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะผู้แทนรัฐสภานครเกิ่นเธอได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ตัวแทนของสถานประกอบการและผู้ที่มีสมณศักดิ์ของศาสนาต่างๆในพื้นที่เขต ทตนตและอำเภอ

คณะผู้แทนรัฐสภาลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายหลังการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 5 สมัยที่ 13 - ảnh 1
ท่าน เลห่งแอง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค (cand.com.vn)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ท่าน เลห่งแอง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะผู้แทนรัฐสภานครเกิ่นเธอได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ตัวแทนของสถานประกอบการและผู้ที่มีสมณศักดิ์ของศาสนาต่างๆในพื้นที่เขต ทตนตและอำเภอ หวิงแถง นคนเกิ่นเธอ ในวันเดียวกันที่ตำบล เซินถุย อำเภอ กิมโบย จังหวัด หว่าบิ่ง นาย ดิงเท๊ฮวีง หัวหน้าคณะกรรมการให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ส่วนกลางพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัด หว่าบิ่งได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ ตำบล 7 แห่งในเขต 2 ของอำเภอ กิมโบย

ในขณะเดียวกัน ท่าน เหงียนถิยวาน รองประธานประเทศและคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดห่านามได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดห่านาม ส่วนพลเอก เฉิ่นด่ายกวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและคณะผู้แทนรัฐสภาจังหวัดนิงบิ่งได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองนิงบิ่ง ส่วนท่าน หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐภาและคณะผู้แทนรัฐสภานครดานังได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของนคร./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด